Otvárame prvý ročník

Želáte si, aby vaše dieťa zvládalo základnú školu s hrou, bez stresu a aby sa do školy tešilo?
Otvárame prvý ročník základnej školy "Dobrá škola Košice"
člen siete FELIX.
Kontaktujte nás

ZMENA

Zmenili sme názov na Felix Košice.
Facebook: Felix Košice

ZÁŽITKOVÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA


Felix -  škola v Košiciach, do ktorej sa deti tešia! 
Škola napĺňa štátny vzdelávací plán a zameriava sa na
rozšírenú výučbu prírodných a technických vied, programovania, robotiky a logiky. 

 
Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Podporujeme ich túžbu po poznatkoch..
 
  • Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.
  • Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.
  • Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.


Úspešný moderný systém školského vzdelávania ktorý aktivizuje dieťa a vytvára pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania.
Čítaj viac


"Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi.
Podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové a hravé učenie. Dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním..."

 
Moderná, inovatívna škola FELIX, KOŠICE
Dobrá škola - škola siete Základných škol FELIX
 
Čítaj viac
OZ Škola po novom. Všetky práva vyhradené. 2018@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development